شرکت گروه ارقام مشاور بغیر از ارائه راهکارهای نرم افزاری در زمینه ساخت گزارش و ابزارهای واسط برای بهبود فرآیندهای کسب کار نیز فعالیت می کند این فعالیت ها به شرح زیر است :

   1. ارائه خدمات راه اندازی نرم افزار
   2. تبدیل اطلاعات از سایر سیستم ها به سیستم سپیدار
   3. تهیه گزارشات مورد نیاز با استفاده از ابزار گزارش ساز
   4. تهیه ماژول های واسط برای بهبود فرآیندها و پاسخگویی به نیاز مشتری
   5. ارائه خدمات مالی و حسابداری

خدمات اضافه

برای اضافه نمودن متنتان اینجا کلیک کنید