به شرکت ما خوش آمدید

شرکت گروه ارقام مشاور آسیا از سال ۸۹ به عنوان یکی از نمایندگان برتر شرکت سپیدار فعالیت خود را آغاز کرد.

این شرکت از ابتدای فعالیت خود ارائه سرویس های مناسب و سریع به مشتریان را در دستور کار خود قرار داده است.

در حال حاضر این شرکت در حوزه نرم افزارهای سپیدار و دشت به فعالیت خود ادامه می دهد.

خدمات ما در شرکت گروه ارقام مشاور آسیا شامل :

   • فروش نرم افزارهای سپیدار
   • مشاوره در راه اندازی نرم افزار
   • مشاوره طراحی فرآیندها و مدل سازی کسب و کار
   • ارائه خدمات مشاوره مالی و مدیریتی
   • ارائه خدمات حسابداری, ثبت , نگهداری , تهیه اظهارنامه
گواهینامه ارزش افزوده
گواهینامه نمایندگی سپیدار