سیستم تولید سپیدار

امروزه یکی از دغدغه های مهم مدیران تخصیص مناسب و بهینه منابع به فعالیت ها است. برای تخصیص بهینه این منابع، اطلاع از بهای تمام شده در فرآیند تولید اهمیت بالایی دارد. اطلاع از بهای تمام شده تولید به صاحبان کسب و کارها کمک می کند تا از اتلاف منابع جلوگیری کرده و براساس برآورد دقیق هزینه های تولید، نسبت به قیمت گذاری بهینه محصولات اقدام کنند تا در نهایت امکان رقابت پذیری محصولات خود را با سایر رقبا افزایش دهند.

منافع و مزایا

 • با آگاهی از انحراف مصرف مواد و محل ضایع شدن تولیدات در فرآیند تولید، اتلاف مواد اولیه خود را کاهش دهید.
 • از طریق کنترل خروج مواد اولیه از انبار مواد اولیه و ورود محصولات به انبار محصول، کنترل داخلی‌تان را افزایش دهید.
 • با اطلاع از کفایت موجودی انبار مواد اولیه جهت تولید محصول، برنامه‌ریزی دقیقی برای خرید مواد اولیه خود داشته باشید.
 • با امکان پیش‌بینی تولید، بهینه‌ترین روش استفاده از موجودی مواد اولیه را انتخاب کنید.
 • بهای تمام‌شده حق العمل‌کاری‌ها را محاسبه کنید.
 • بهای تمام‌شده محصولات تولید شده را ساده‌تر و دقیق‌تر محاسبه کنید.

امکانات و ابزارها

 • با ثبت سفارش، درخواست تولید محصول را به خط تولید سفارش دهید.
 • با ثبت حواله خروج مصرف، مواد اولیه را وارد خط تولید کنید.
 • نرخ جذب سربار را بر اساس هزینه‌های ثبت شده در مرکز هزینه تولید محاسبه کنید.
 • پس از تولید محصول، بهای تمام شده مواد مصرفی را محاسبه کنید.
 • با ثبت رسید تولید، کالای ساخته شده را به انبار محصول منتقل کنید.