سیستم حقوق و دستمزد سپیدار

محاسبه و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان یکی از مهم‌ترین و در عین حال زمان برترین محاسبات بخش‌های مالی و اداری هر شرکتی است. اگر بتوانید دستمزد کارکنان را به صورتی منظم و با رویه‌ای یکسان پرداخت کنید و همچنین اطلاعات عوامل را به گونه‌ای بایگانی کنید که علاوه بر دسترسی آسان، بتوانید گزارش های متنوعی هم از آن‌ها تهیه کنید، از یک سو میزان رضایت کارکنانتان افزایش پیدا می‌کند و از سوی دیگر تعاملتان با مراکز و سازمان‌های مرتبط (مانند بیمه، دارایی و…)تسهیل خواهد شد. سیستم حقوق و دستمزد سپیدار به همین منظور طراحی شده است.

منافع مزایا

  • اطلاعات کامل کارکنانتان را در اختیار داشته باشید
  • به راحتی با آخرین تغییرات قوانین منطبق شوید
  • تمامی لیست های مورد نیاز خود را در کمترین زمان بدست آورید
  • عوامل پرکاربرد مانند حقوق پایه، حق جذب، حق مسئولیت و غیره را به راحتی محاسبه کنید

امکانات و ابزارها

  • اطلاعات کارکنانتان را به صورت کامل ثبت کنید.
  • دیسکت‌های قانونی بیمه و مالیات را با فرمت‌های مورد پذیرش بیمه تامین اجتماعی و دارایی تهیه کنید.
  • مالیات را به سه روش محاسبه کنید.
  • سیستم حقوق و دستمزد را به سیستم ورود و خروج کارکنان متصل کنید.
  • دیسکت پرداخت حقوق را برای تمامی بانک‌ها تهیه کنید.
  • از یک سیستم به روز استفاده کنید که با آخرین تغییرات قوانین منطبق می‌شود.